Primer de tot necessitem saber si ets un associat nou o només vols modificar alguna de les teves dades: *

Dades del negoci per saber qui ets i conèixer-te més:

Només imatge en .png transparent.
Només imatges en .jpg amb un máxim de 3.

Mitjans de pagament de la quota: *

Protecció de dades: En nom de Sagrera Activa Associació de Comerciants, l’informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a una Base de Dades sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de prestar-hi el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix i difondre la seva localització i la seva activitat a la Pàgina Web i/o Revistes o Publicacions de la pròpia Associació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtindre confirmació sobre si Sagrera Activa Associació de Comerciants està tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el servei prestat com a Associat.

Indiqui, si us plau, el mitjà pel qual desitja rebre la Informació: *

D'acord igualment, amb la Llei 5/1982, del 5 de maig d'aquest mateix any, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, Sagrera Activa Associació de Comerciants, demana el consentiment del a sota signant per poder utilitzar fotografies en les quals aquests siguin clarament identificables, per poder ser exposades a la Pàgina Web o Xarxes Socials.

Ens autoritza a formar part del Grup de WhatsApp de l’Associació creat amb la finalitat d’estar informat de les activitats i interacció entre Associats.

Lloc i data del registre: Barcelona a 21 maig 2024.